Versoepeling richtlijnen training jeugd en senioren

Beste leden,

We zijn gelukkig inmiddels alweer ongeveer een maand aan het trainen. We zijn begin mei begonnen met de jeugd en halverwege zijn ook de senioren weer gestart. Dit is ontzettend goed gegaan en namens het bestuur willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking in deze aparte tijd.

 

De KNVB en het RIVM hebben de richtlijnen voor sporten inmiddels weer iets versoepeld. Hiermee veranderen ook de maatregelen op het sportpark:

 

Voor jeugd t/m 18 jaar zijn vanaf 1 juni onderlinge partijtjes ook weer toegestaan. Eerder gold dit al voor de jeugd t/m 12 jaar. Voor de senioren geldt deze beperking nog wel tot nader bericht.

 

Vanaf 1 juni wordt de rol van coördinator/handhaver per team bij de trainer neergelegd. De trainer is buiten de training om dus verantwoordelijk dat zijn/haar team zich houdt aan de maatregelen op het sportpark. Denk hierbij aan het volgen van de juiste route, het houden van 1,5 meter afstand en het pas net voor een training aankomen en na de training direct verlaten van het sportpark. Het bestuur en jeugdbestuur zullen daarbij ondersteunen. Er hoeft dus echter geen afzonderlijk handhaver meer geregeld te worden.

 

Voor teams is het mogelijk te trainen op veld 3 t/m zondag 12 juli (de start van de schoolvakanties). De velden 1 en 2 worden tot nader bericht niet gebruikt omdat deze gerenoveerd en ingezaaid zijn. Voorkom als trainer dan ook dat spelers er overheen lopen o.i.d.

De start van de trainingen als voorbereiding op het nieuwe seizoen in augustus, zal t.z.t. met jullie gecommuniceerd worden.

 

De kantine blijft t/m 31-7 gesloten voor alle activiteiten. De bestuurskamer is wel beschikbaar voor overleg / vergaderingen, maar uitsluitend op reservering. Reserveren kan via het hoofdbestuur. Te allen tijde geldt uiteraard 1,5 meter afstand.

 

De met pijlen aangegeven looproutes op het sportpark komen te vervallen. Parkeer je fiets bij het veld waar je gaat trainen en verlaat na de training direct het sportpark. Hou te allen tijde 1,5 meter afstand.

 

Verder blijven de overige maatregelen van kracht:

 

Bestuur VV Sambeek

Geef een reactie