Algemene clubinformatie

Clubkleuren
Shirt : Blauw
Broek : Wit
Kousen : Blauw

Aantal leden: 300

Ledenadministratie: tinyloeffen@hotmail.com

Aantal teams:
Zondag : 4 senioren teams en 1 dames team
Zaterdag: 1 veteranen

Zaterdag: 8 jeugdteams

Contributie:

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:

Pupillen:91 Euro

Junioren: 105,00 Euro

Senioren: 177,00 Euro

Overige leden: 30.00 Euro

Alleen trainen: 76,00 Euro.

Veteranen: 135 Euro

Banknummer: NL26RABO0145793400 t.n.v. VV Sambeek
kvk nummer: 40216579
RSIN nummer: 003772378.

Wilt uw kind graag bij ons voetballen en mocht de contributie lastig zijn om te betalen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Land van Cuijk. Zij helpen je met het betalen van de rekening.

Stichting Leergeld Land van Cuijk

Grotestraat 65 5431 DL Cuijk

06-25594598

info@leergeldelandvancuijk.nl