Algemene clubinformatie

Clubkleuren
Shirt : Blauw
Broek : Wit
Kousen : Blauw

Aantal leden: 300

Ledenadministratie: tinyloeffen@hotmail.com

Aantal teams:
Zondag : 5 senioren teams en 1 dames team
Zaterdag: 1 veteranen

Zaterdag: 8 jeugdteams

Contributie:

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

Pupillen: (geb.na 01-01-2006) 82 Euro

Junioren: (geb. tussen 01-01-2000 en 01-01-2006)  95,00 Euro

Senioren: 161,00 Euro

Overige leden: 27.00 Euro

Alleen trainen: 68,00 Euro.

Banknummer: NL26RABO0145793400 t.n.v. VV Sambeek