Algemene clubinformatie

Clubkleuren
Shirt : Blauw
Broek : Wit
Kousen : Blauw

Aantal leden: 300

Ledenadministratie: tinyloeffen@hotmail.com

Aantal teams:
Zondag : 5 senioren teams en 1 dames team
Zaterdag: 1 veteranen

Zaterdag: 8 jeugdteams

Contributie:

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt:

Pupillen: (geb.na 01-01-2007) 84 Euro

Junioren: (geb. tussen 01-01-2001 en 01-01-2007)  97,00 Euro

Senioren: 164,00 Euro

Overige leden: 28.00 Euro

Alleen trainen: 70,00 Euro.

Banknummer: NL26RABO0145793400 t.n.v. VV Sambeek