Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2018

Uitgenodigd zijn leden van 18 jaar en ouder.

Datum : 29 november 2018

Aanvang : 21.00 uur

Plaats : kantine V.V. Sambeek

Agenda:

1. Opening en mededelingen door voorzitter.

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 07-12-2017.Deze zijn op te vragen bij de voorzitter.

3. Jaarverslag 2017-2018 door de secretaris.

4. Jaarverslag 2017-2018 door penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Verkiezing bestuursleden: *aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Jan van Os.

*aftredend en niet herkiesbaar secretaris Pascal Denissen.

Kandidaat nieuwe voorzitter : Antwan Ebben.

Kandidaten voor de functie van secretaris graag melden bij de voorzitter.

7. Verkiezing leden kascommissie: aftredend Eddy van Bon en Joost Hafmans.

8. Mededelingen en voorstellen.

9. Advisering van voor 24 november 2018 schriftelijk bij de secretaris ingediende

voorstellen.

10. Opnemen rondvraag.

11. Pauze.

12. Beantwoorden rondvraag.

13. Sluiting.

Hoofdbestuur Voetbalvereniging Sambeek.

Secretaris P. Denissen

Geef een reactie