Bestuurstaken

Voorzitter A. Ebben
• voetbalvereniging Sambeek vertegenwoordigen bij algemeen officiële gelegenheden van gemeente, KNVB, recepties etc.
• aansturen overige bestuursleden
• voorzitten van de algemene leden vergadering en vergaderingen hoofdbestuur.
• algemene PR.
• contacten met sponsorcoördinator.
• Gastheer zondag

Penningmeester (Ron van Bree)
06-51169860 bree0599@planet.nl
• bijhouden administratie en financiële verslaglegging over financiële positie van vereniging
• het versturen van rekeningen en aanmaningen
• het betalen van nota’s
• het storten van kasgeld
• het verzorgen van geldkistje en wisselgeld voor kantine
• administratie van dagopbrengsten van de kantine
• het innen van contributies
• aanvragen en bewaken van subsidies
• verzorgt BTW-aangifte

Secretaris D. Hendriks
• verzorgen van algemene correspondentie
• ledenadministratie (aan en afmelden bij KNVB)
• versturen van contributienota’s
• notuleren van vergaderingen

Ledenadministratie: T. Loeffen. (tinyloeffen@hotmail.com)

Inkoop materialen (N. De Heuvel)
• contactpersoon voor jeugdcommissie en leiders voor materialen (ballen, waterzakken, sleutels,  doelen).
• aankoop van materiaal

Commissie technische zaken 
• aanstellen trainer en periodiek overleg met trainer en spelersgroep
• aanspreekpunt van seniorenteams
• verzorgen van oefenstof voor jeugdtrainers.
• organiseren van bijeenkomst van spelersraad

Commissie accommodatie 
• aansturen werkgroep onderhoud accommodatie
• contactpersoon met leverancier onderhoud velden
• onderhoud kleedlokalen, kantine(zie ook onder), dug-outs, tegelpaden

Commissie Kantine 
• aansturen werkgroep kantine commissie
• indeling kantine rooster
• contactpersoon met leveranciers.
• inkoop t.b.v. kantine.

Wedstrijdsecretariaat senioren en jeugd.
H. Peters. 06-53808206 senioren: wedstrijdsecretarisvvsambeek@hotmail.com.

jeugd secretariaat (jeugdvvsambeek@hotmail.com)

• Contact persoon voor clubs voor de senioren teams
• Wijzigingen door KNVB en clubs doorgeven en/of in overleg met leiders
• Afgelastingen doorgeven aan betrokken personen
• Indeling clubscheidsrechters 
• indien nodig: Strafrapporten invullen 
• Standenbord in kantine bijhouden
• bij thuiswedstrijden van het eerste elftal, elftallen en ruststanden omroepen

Reparaties /onderhoud kantine.

• Zorgt voor alle benodigde reparaties (binnen en buiten) aan de kantine

Laatst aangepast (donderdag 02 november 2017 11:27)