Contributie seizoen 2020-2021

Beste leden,

De contributie voor het seizoen 2020-2021 zal omstreeks 2 april a.s. worden geïncasseerd.

Het bestuur heeft besloten om voor het lopende seizoen  geen indexering toe te passen

In het vertrouwen jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Groet namens het bestuur

Ron van Bree

Penningmeester VV Sambeek

Geef een reactie