Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2019

Tijdens de drukbezochte en gezellige Nieuwjaarsreceptie werden een groot aantal leden in de schijnwerpers gezet.

Afscheid.

Allereerst was daar het afscheid van Jan van Os als voorzitter van de vv Sambeek. Jan kenmerkte zich in 3 jaar voorzitterschap als een man van weinig woorden, iemand die stond voor de vrijwilligers van de club en een bestuurder die moeilijke besluiten niet uit de weg ging maar altijd respect bleef houden voor een speler, team of vrijwilliger. Na afloop bedankte Jan de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en wenste het nieuwe bestuur veel succes en plezier in de toekomst.

Ook Pascal Denissen nam deze middag afscheid als secretaris. Helaas kon hij deze middag niet aanwezig zijn. Pascal was jarenlang de stille kracht van het hoofdbestuur. Beheer van de post, het onderhouden van de nodige correspondentie, het verzorgen van de notulen was in meer dan goede handen bij Pascal.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd ook direct zijn opvolger voorgesteld. Dorien Hendriks-Heebing heeft aangegeven veel zin te hebben in deelname aan het bestuur van onze mooie vereniging.

Jubilarissen.

Daarna waren de jubilarissen aan de beurt.

3 leden van de vereniging waren 25 jaar lid waarvan zowel Frenk vd Hoogen als Marcel Martens niet aanwezig konden zijn.

Ruud van Bree was wel aanwezig en na een persoonlijk woord van voorzitter Antwan Ebben mocht hij de bloemen en een aandenken aan dit jubileum in ontvangst nemen.

Maar liefst 8 leden waren 40 jaar lid van de vereniging en er kwam in volgorde van oplopende leeftijd een enorme brok geschiedenis en een fantastische hoeveelheid aan herinneringen naar de schijnwerpers.

Fer Verberk kon er niet zijn vandaag maar respectievelijk Alwin Janssen, Cretien Michels, Maarten Derikx, Hans vd Loo, Wim vd Poel en Johan v Oers waren allemaal lijfelijk aanwezig en glommen van trots om onderdeel te mogen zijn van onze mooie vereniging.

Paul Boersma noem ik afzonderlijk als 40-jarig lid van de vereniging. Hij onderscheidde zich in de periode 1978-1988 als voorzitter van onze vereniging om later nog actief te zijn voor de KNVB.

Wim Verstraaten was 50 jaar lid van onze vereniging maar kon vanwege zijn gezondheid helaas niet aanwezig zijn. Door enorm hard voor hem te applaudisseren hoopten de leden dat het Wim in de Orangerie in Boxmeer duidelijk werd dat zijn staat van dienst binnen de vereniging nog steeds enorm gewaardeerd wordt.

Fons Thomassen trofee.

De FT-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. Vaak gaat het hier om vrijwilligers die al een grote staat van dienst hebben binnen de vereniging. Deze keer “kleurde het bestuur ietwat buiten de lijntjes” door de trofee te gunnen aan de activiteitencommissie. Bart, Marieke, Anita en Colette vormen binnen deze commissie een waar topteam met een soort van succesformule die naar de mening van het bestuur van de vv Sambeek een blauwdruk mag zijn voor andere (mogelijk nog op te richten) commissies.

Vervolgens ging de Nieuwjaarsreceptie op een informele en zeer gezellige wijze door tot vroeg in de avond. Dank aan iedereen die deze prachtige middag mogelijk maakte.

Geef een reactie