Info Technische Commissie VV Sambeek

Doelstelling TC
Het op voetbaltechnisch vlak voorwaarden creëren waardoor een speler en trainer zich individueel en in technisch opzicht optimaal kunnen ontwikkelen, waardoor zij in team verband van grotere waarde worden voor hun elftallen voor de vereniging. Tevens adviseert de Technische Commissie het hoofdbestuur en jeugdcommissie over het te voeren voetbaltechnisch beleid m.b.t. jeugd en senioren.

Samenstelling TC

_–Antwan Ebben
– Jo Peters  (jeugd))
– Eric Derikx (senioren)
– Noel Jilissen (jeugd)
– Dennis van Well (senioren)

Taken TC
– (jeugd)Voetbaltechnisch plan opstellen is samenwerking met JC en seniorencommissie
– Ondersteunen van trainers in kennis en vaardigheden
– Aanstellen van betaalde trainers
– Aansturen van trainers waaronder ook keeperstrainer
– Kwaliteitsbewaking (jeugd)trainers
– Budgetbewaking technisch gebied
– Indeling senioren in samenwerking met seniorencommissie
– Indeling jeugd als toehoorder bij jeugdcommissie
– Overgang jeugd/senioren optimaliseren
– Standpunt innemen aangaande strafzaken en mogelijk doorspelen naar hoofdbestuur
– Afstemming met JC over spelersvolgsysteem
– Indeling van trainingsavonden over de velden in overleg met jeugdcommissie en  seniorencommissie.
– Organiseren van themabijeenkomsten

Speerpunten
– Overgang jeugd/senioren optimaliseren
– Aanstellen en aansturen en kwaliteitsbewaking trainers
– Impuls geven aan het functioneren van de spelersraden uit de verschillende teams.
– Indeling senioren in samenwerking met op te richten seniorencommissie

Werkwijze en contact
De technische commissie vergadert maandelijks over de lopende en lange termijn zaken.
Mochten er vanuit de vereniging punten zijn die bij de tc thuishoren en waarop actie van de TC vereist is ,dan kunnen die altijd bij de aanspreekpunten worden aangegeven
Ook is het mogelijk ons te benaderen via de mail: technischecommissie@vvsambeek.nl

Laatst aangepast ( dinsdag 27 september 2016 10:37 )