Trainers en leiders

Trainers en leiders zijn verantwoordlijk voor hun team. Na afloop van training en/of wedstrijd zorgen ze dat de kleedlokalen schoon zijn en dat alles opgeruimd is. Zorg dat er niet te lang gedouched wordt. Sluit tijdens training en wedstrijden de kleedlokalen af. Ook na afloop van training en wedstrijd, maak lampen uit en sluit alles af.

Zorg dat materiaal terug gezet zijn op de bestemde plaats. Indien er iets kapot is, meldt dit dan meteen bij Tonnie Jacobs. Is er iets met het materiaal zoals ballen, meldt dit dan bij Hans Jakobs.

Laat het team helpen bij het opruimen en het terugzetten van de materialen. Ga zorgvuldig met het materiaal op. Pomp ballen op tijd open zorg voor de juiste spanning.