Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020

Voetbalvereniging Sambeek    

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020

Uitgenodigd zijn leden van 18 jaar en ouder.

Datum            7 december 2020

Aanvang         20.00 uur

Plaats             Online via Teams

Met de huidige Corona maatregelen is het niet mogelijk samen te komen in de kantine. Aangezien op korte termijn hier geen versoepeling in verwacht wordt kiezen we ervoor de jaarvergadering wel door te laten gaan, maar dan online.

Wanneer U een mail stuurt naar Secretariaat@vvsambeek.nl ontvangt U een uitnodiging met Link naar Teams voor de vergadering.

Verkorte agenda:

  1. Opening en mededelingen door voorzitter.
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 12-12-2019. Deze zijn op te vragen bij de voorzitter.
  3. Jaarverslag 2019-2020 door penningmeester.
  4. Verslag kascommissie.(Sem Cornelissen en Hans Arts)
  5. Verkiezing leden kascommissie:

Aftredend        Sem Cornelissen

Toetredend     Thomas van Dinter

Reserve            Kiezen in vergadering

  1. Mededelingen en voorstellen.
  2. Bekendmaking Fons Thomassen Trofee en Jubilarissen 2020
  3. Advisering van voor 27 november 2020 schriftelijk bij de secretaris ingediende voorstellen.
  4. Opnemen rondvraag. (Vragen rondvraag zullen na vergadering via email beantwoord worden aan de deelnemers van de vergadering)
  5. Sluiting.

 

Hoofdbestuur Voetbalvereniging Sambeek

 

 

Geef een reactie