Volledige renovatie veld 1 en veld 2

De afgelopen 2 seizoenen hebben we te maken gehad met veel afgelastingen van trainingen en wedstrijden. We voelen ons als bestuur verplicht het maximale te doen om dit in de toekomst, binnen onze mogelijkheden, te voorkomen.

Wat is er aan de hand?

We hebben door 2 gerenommeerde bedrijven op het gebied van sportvelden laten onderzoeken wat de oorzaak is van de slechte gesteldheid van de velden. Daarnaast heeft ook de gemeente nog een extra schouw laten doen.

Wat waren de conclusies?

  • De toplagen van veld 1 en 2 zijn grotendeels dichtgeslibd waardoor bij regenval het regenwater niet goed door die bovenlaag weg kan.
  • De onderlaag van de velden heeft een prima structuur waardoor daar de afvoer van het water prima verloopt.

Hoe op te lossen?

  • Volgende week (vanaf maandag 18 mei 2020) worden de toplagen van veld 1 en veld 2 volledige gerenoveerd. Dit betekent dat de bovenlaag volledig verwijderd gaat worden en deze aansluitend volledig vernieuwd wordt en opnieuw wordt ingezaaid.

Hoe houden we het daarna goed?

Om de toplaag in goede conditie te houden is er een aantal maatregelen nodig:

  • Er zal, lopende het seizoen, extra bezand moeten worden. Deze bezanding zorgt er voor dat de afwatering door de bovenlaag goed blijft.
  • Veld 2, en vooral veld 1, zal intensiever gebruikt moeten gaan worden. Door er meer op te gaan trainen en spelen slibt de bovenlaag minder snel dicht, wat ook weer zorgt voor een betere afwatering naar de onderlaag.
  • We gaan proberen wat vaker het gemaaide gras op te vangen in plaats van het losse gras op het gemaaide veld te laten liggen. Ook dit heeft weer een positieve invloed op het openblijven van de bovenlaag.

Stevige maar verantwoorde investering.

Voor een kleine vereniging als vv Sambeek is het een erg stevige investering de velden op deze manier aan te pakken. We zijn dan ook met de gemeente in overleg wat ze in dit traject voor ons kunnen betekenen. Het voelt goed dat ze hierin maximaal mee willen denken. Een besluit moet daar echter nog over genomen worden.

Neemt niet weg dat we vinden dat de velden bij de start van het nieuwe seizoen in orde moeten zijn zodat we besloten hebben hier wel al mee te starten.

Deze extra investering betekent overigens dat er aan veld 3 geen groot onderhoud gepleegd zal gaan worden. Veld 3 wordt m.b.v. de reguliere maaibeurten prima bespeelbaar gehouden maar verder wordt er voor nu niet in geïnvesteerd. Op het moment dat we helder hebben hoe we veld 1 intensiever kunnen gaan gebruiken, ook voor trainingen, zal veld 3 in etappes steeds minder gebruikt gaan worden.

Ik ben blij en trots jullie dit alles te kunnen meedelen. De conditie van de velden zijn tenslotte prioriteit in het beleven van onze prachtige voetbalsport en moeten niet zorgen voor ergernis en frustratie. Dit laatste was in de afgelopen seizoenen te vaak aan de orde.

Antwan Ebben – voorzitter.

Geef een reactie