We mogen weer gaan voetballen! Hierbij de maatregelen die wij samen zullen treffen.

Beste ouders/verzorgers en (jeugd)leden van VV Sambeek,

We mogen weer gaan voetballen!

Wat was het fijn om op dinsdag 21 april van Mark Rutte te horen dat de jeugd weer mag gaan
voetballen. De behoefte hieraan werd een paar dagen eerder al bevestigd toen ik aan een jeugdlid
vroeg of hij het naar school gaan miste. Het veelzeggende antwoord was: “Ik mis de school best wel
maar het voetballen nog veel meer!”
En omdat ook de trainers/leiders er heel veel zin hebben kunnen we niet wachten om te gaan starten.

Omdat we nog steeds te maken hebben met het Coronavirus moeten we met de jeugdleden en hun
ouders/verzorgers een aantal dingen afspreken waaraan iedereen zich moet houden. Maar we zijn er
van overtuigd dat dit zonder problemen gaat lukken.

Hieronder is te lezen wat hoe we de trainingen gaan organiseren en dit alles is precies volgens de
richtlijnen die NOC/NSF en de gemeente met ons hebben gecommuniceerd.

Wat nog mooi is om te vermelden; ook volleybalvereniging Avance gaat op ons sportpark starten met
hun volleybaltrainingen voor de jeugd. Fijn om elkaar op deze manier te kunnen helpen.

Velden

Voor de jeugdtrainingen worden zolang mogelijk veld 2 en veld 3 gebruikt:
Veld 1 – Volleybal (dinsdag en donderdag; waar nodig ook op andere dagen)
Veld 2 – Voetbal (maandag en woensdag)
Veld 3 – Voetbal (maandag en woensdag)

Route op het sportpark

Om onderling contact zoveel mogelijk te beperken, en om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen
houden, hebben we in onderstaand plaatje met pijlen aangegeven hoe je loopt wanneer je op het
sportpark komt en naar het veld gaat waar je training plaats vindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportpark blijft gesloten buiten jeugdtrainingstijden

Buiten de begeleide trainingen voor de jeugd blijft het sportpark gesloten voor alle overige
activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere
activiteiten op het sportpark te houden.
Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur geen
waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis.

Aanwezigheid voor- en na de training

Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet
langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van
het sportpark volg je de aangewezen routes en ga je direct naar het veld waarop je traint. Na afloop
verlaat je het sportpark ook direct.

Fietsen

Kom bij voorkeur te voet naar het sportpark. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat de fiets de
voorkeur kan hebben. Om zoveel mogelijk onderling contact te beperken, verzoeken wij jullie de fiets
te plaatsen op de gebruikelijke fietsenstalling. Er is voldoende ruimte om je te houden aan de
afstandsregels.

Ouders

Het is helaas voor ouders/verzorgers en overige personen niet toegestaan om het sportpark te
betreden. Kinderen kunnen via de aangegeven routes gebracht worden of zelfstandig naar hun
training komen en na afloop ook weer opgehaald worden of zelfstandig vertrekken via de aangewezen
routes. Het is dus voor ouders/verzorgers en overige personen niet mogelijk de trainingen te
bezoeken. Wij vragen jullie de door ons genomen maatregelen thuis met uw zoon of dochter te
bespreken.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij zijn erg blij dat we met de jeugd de trainingen weer kunnen starten. We denken dat het op de
manier waarop we het voor jullie in dit schrijven uitleggen moet gaan lukken. Het is dan
vanzelfsprekend belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Wanneer het toch nodig is om
tussentijds afspraken aan te passen dan zullen we dat, vanuit het zorgen voor voldoende veiligheid
voor iedereen, zeker doen.
Wij weten op dit moment nog niet tot wanneer de trainingen zullen plaatsvinden. Hierover worden
jullie tijdig geïnformeerd. Wij wensen jullie vooralsnog heel veel plezier bij de herstart.

 

Specifiek voor Voetbal:

Niet-leden welkom!

Ook niet jeugdleden zijn van harte welkom om mee te trainen bij een bepaalde leeftijdsgroep. Meld je
hiervoor aan bij het jeugdbestuur via jeugd@vvsambeek.nl. Kom niet zomaar naar een training, het
jeugdbestuur wil namelijk graag weten met hoeveel jeugdleden we rekening moeten houden zodat we
daar de begeleiding op kunnen afstemmen.

Trainers/Begeleiding

Iedere trainer/leider is de afgelopen dagen benaderd of hij de training wil en kan hervatten. De vv
Sambeek vindt het belangrijk dat iedereen voor zichzelf bepaalt of hij zich daar prettig en voldoende
veilig bij voelt.

Richtlijnen:

Algemene richtlijnen

– Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen de materialen halen;
– Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van spelers/speelsters;
– Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen;
– Trainers in de categorie t/m 12 jaar kunnen gebruik maken van hesjes, pionnen en ballen;
– Trainers in de categorie 13-18 kunnen gebruik makken van pionnen en ballen, maar kunnen
geen gebruik maken van hesjes;
– Trainers zorgen dat de gebruikte materialen gedesinfecteerd worden. De club zorgt voor
desinfectiemiddelen in het materialenhok;
– Het gebruik van Sambeek bidons is niet toegestaan;
– Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon;
– Kom in sportkleren naar sportpark Den Urling van vv Sambeek;
– Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
– Volg altijd de aanwijzingen van trainers of coördinatoren op;
– Verlaat direct na de training het sportpark;
– Blijf thuis als je je ziek voelt;

Leeftijdscategorie t/m 12 jaar

– Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan.

Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar

– De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen, 1,5 meter afstand van
elkaar te houden.

Ouders/Verzorgers:

– Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen
gelegenheid naar het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;
– Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van je kind(eren);
– Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment
zo kort mogelijk is.

Volg verder de protocollen van het NOC-NSF en KNVB:
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

Blijf gezond, houd rekening met elkaar en houd afstand!

Veel plezier en met sportieve groet,
Bestuur en Jeugdbestuur VV Sambeek

Geef een reactie