Wijziging inzameling oud papier

Zoals afgelopen periode in diverse lokale media is gepubliceerd, gaat de  inzameling van het oud papier veranderen.

Wij betreuren dit ten zeerste want de vertrouwde tweede zaterdag van de maand komt hiermee te vervallen. Toch willen wij als voetbalvereniging het inzamelen van het oud papier blijven faciliteren.

Met ingang van 2022 zal inzameling als volgt plaatsvinden:

Frequentie: vier wekelijks

Dag: woensdag

Tijdstip: van 16:00uur tot 19:00uur

Locatie: Pastoor de Vochtplein (vertrouwde plek)

Data 2022: zie onderstaande schema

woensdag 12 januari 2022
woensdag 9 februari 2022
woensdag 9 maart 2022
woensdag 6 april 2022
woensdag 4 mei 2022
woensdag 1 juni 2022
woensdag 29 juni 2022
woensdag 27 juli 2022
woensdag 24 augustus 2022
woensdag 21 september 2022
woensdag 19 oktober 2022
woensdag 16 november 2022
woensdag 14 december 2022
woensdag 11 januari 2023

 

 

 

Zoals jullie van ons gewend zijn zullen er altijd twee leden van onze vereniging aanwezig zijn om bij de inzameling te assisteren.

Om zoveel mogelijk inwoners van Sambeek te informeren zullen wij in de volgende editie van Rond de Toren hier ook aandacht aan besteden.

We hopen dat we in de toekomst nog steeds kunnen rekenen op  al het oud papier uit Sambeek en omstreken ondanks deze wijziging!

Bestuur VV Sambeek

Geef een reactie